Welles

Technologische innovatie heeft altijd menselijke arbeid verdrongen, maar tot en met de vorige eeuw was dat geen probleem, omdat dankzij innovatie ook -en in voldoende mate- nieuwe banen zijn ontstaan. De stelling is nu, dat rond de eeuwwisseling deze balans is omgeslagen en 
dat er sindsdien meer banen worden vernietigd dan er nieuwe worden geschapen.

Op deze pagina een aantal economen en andere deskundigen die deze stelling onderschrijven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martin Ford heeft een Computer Engineering degree van de University of Michigan en een graduate Business degree van de University of California LA. Hij was ICT-ondernemer en is auteur van enkele boeken, waaronder 'The lights in the Tunnel' en 'Rise of the Robots'.
Tijdens het 'Festival of Dangerous Ideas', september 2015 in Sydney Australië, gaf hij een uitstekend resumé van de problematiek én een duiding van de oplossing. Hier zijn voordracht.


Wetenschappers van de universiteit van Oxford, als co-directors verbonden aan het Oxford Martin Programme on Technology and Employment
In een onderzoek, gepubliceerd in september 2013, schreven zij:
we examine expected impacts of future computerisation on US labour market outcomes, with the primary objective of analysing the number of jobs at risk and the relationship between an occupation’s probability of computerisation, wages and educational attainment. According to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk. We further provide evidence that wages and educational attainment exhibit a strong negative relationship with an occupation’s probability of computerisation.

Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee
Economen, verbonden aan MIT Sloan School of Management
Brynjolfsson en McAfee hebben zich lang en indringend bezig gehouden met onderzoek naar de invloed van technologische innovatie op de werkgelegenheid. Ze schreven er diverse artikelen over en verscheidene boeken, zoals: "Race Against the Machine", "The Second Machine Age" en "Will Humans Go the Way of Horses?"
Hun mening, zoals weergegeven in een interview met 'Technology Review':
"They believe that rapid technological change has been destroying jobs faster than it is creating them, contributing to the stagnation of median income and the growth of inequality in the United States. And, they suspect, something similar is happening in other technologically advanced countries."

Kevin Warwick is hoogleraar Cybernetics aan de universiteit van Reading (UK).
Hij is er allang van overtuigd dat een groot deel van de beroepsbevolking werkloos zal worden als gevolg van automatisering en robotisering en zegt daarom:
The whole way that the system works is that you have to have a job, to get money, to buy food, to live. I think we're gonna have to change that. We're gonna have to break out of that and say really, having a job is not important. It's best that you don't have a job, enjoy yourselves. And we need to move towards that.
Hij pleit nog net niet voor een basisinkomen, maar vindt wel dat we het idee los moeten laten dat werken in loondienst de enige mogelijkheid is om in ons onderhoud te voorzien.

Joseph Stiglitz
Econoom, Nobelprijs winnaar, hoogleraar aan Columbia University
"It doesn't have political appeal to say the reason we have a problem is we're so successful in technology," says Joseph Stiglitz, a Nobel Prize-winning economist at Columbia University. "There's no enemy there." (bron)

Wendell Wallach
Ethicus, als wetenschapper verbonden aan de Yale University, gespecialiseerd in de sociale effecten van nieuwe technologieën
"So we may finally have reached the long-feared juncture, when the jobs created by technology cannot keep pace with the jobs that technology is destroying." TED-talk (vanaf 7:35)

Larry Smith
Econoom, adjunct associate professor aan de universiteit van Waterloo (ON, Canada)
In een lange maar onderhoudende uiteenzetting houdt hij zijn toehoorders voor dat het er nog erger had kunnen voorstaan met de technologische werkloosheid, als al het vernuft en alle energie die tot dusver is gestoken in de ontwikkeling van social media en phone apps was besteed aan de ontwikkeling van robottechnologie:
"What happens (...) when there's nothing left for your phone to do? (…) what happens to all that brainpower in California and in Waterloo and in all the other tech centers of the world? What will they turn their mind to: the greatest destruction of human employment in the history of humanity! Right? That's what they're gonna do next! So maybe you see: spending all that time on phone apps is a good thing. It's buying us time, it's slowing down the advance of robotics. (...)
Because we have so many people who are potentially at risk of being unemployed by the robots that all of those people who could have been building robots and are now making those phone apps,...whow, society has just cut itself some slack."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten