woensdag 9 maart 2022

Wie is de dader en wie heeft er schuld?

 Het is zo logisch en verklaarbaar. Zodra we geconfronteerd worden met nieuws over een schokkende gebeurtenis willen we er een verklaring voor krijgen. Of die eventueel zelf bedenken.

We lezen dat een veroordeelde moordenaar in de TBS-fase tijdens zijn proefverlof een nieuwe moord heeft gepleegd en meteen laait er een discussie op of TBS-ers wel proefverlof mogen krijgen. We willen het voorval duiden, het begrijpen. Iedere verklaring is beter dan geen verklaring. Het neveneffect is, dat de duiding ontaardt in een verschuiving van de schuld. Niet de moordenaar is dan meer (echt) schuldig, maar de behandelende psychiaters of de rechters die het proefverlof hebben toegestaan. Immers, als die dat niet hadden gedaan dan zou de nieuwe moord niet hebben kunnen plaatsvinden.

Hetzelfde verschijnsel zien we nu tijdens het drama dat zich voltrekt in Oekraïne. Sommigen denken dat dit niet gebeurd zou zijn als we Oekraïne eerder hadden opgenomen in de democratische gemeenschap, via volwaardig lidmaatschap van de EU en/of de NATO. Daartegenover menen anderen dat het niet gebeurd zou zijn als we duidelijker hadden gezegd dat Oekraïne nooit ofte nimmer lid zou mogen worden van EU en/of NATO.

Door dit soort argumenten op te werpen op dit moment, terwijl het extreme geweld en het menselijke drama van de televisieschermen spat, wordt al snel de indruk gewekt dat de schuld voor het drama (ook) bij de EU of bij de NATO ligt, vanwege het gevoerde beleid in de periode na de val van het Sovjetrijk. Wie dat wil analyseren mag zijn gang gaan. Maar liever nu even niet!

Dat vond ook Ruslandkenner Hubert Smeets, blijkens een opinieartikel in de NRC. Hij uitte daarin kritiek op de 'quasi-Kissingers' die nu "liever de koe in haar kont kijken dan vooruit".

Laurien Crump (hoofddocent geschiedenis Universiteit Utrecht) voelde zich blijkbaar aangesproken en repliceerde dat de Rusland-analyses "duiding" zijn, geen "rechtvaardiging". Allemaal goed en wel, maar dit is even niet het moment voor "duiding".

Nu gaat het om het lot van de Oekraïners en de schuld voor wat hen wordt aangedaan ligt bij één man en bij niemand anders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten