zondag 22 november 2020

(s)Linkse roofoverval op de gepensioneerden

 

Er wordt een roofoverval beraamd op de gepensioneerden. Het gevaar is nog niet acuut, want eerst komen er nog verkiezingen voor de Tweede Kamer. De uitslag van die verkiezingen zal bepalen of de geplande overval daadwerkelijk gaat plaatsvinden Tot dat moment blijven de zwarte bivakmutsen nog even in de kast en lopen de overvallers-in-spe nog verkiezingsfolders uit te delen voor D66 en GroenLinks. De beoogde slachtoffers, de AOW-ers, hebben dus nog de mogelijkheid om zich tegen de roofoverval te beschermen, door in maart niet op D66 of GroenLinks te stemmen.

Wat is er aan de hand? Daarvoor moeten we ons even wat nader verdiepen in de gepubliceerde plannen van die partijen.

Bij D66 is de hoofdovervaller kamerlid Steven van Weyenberg. Die heeft met een paar kompanen een voorstel bedacht om geld weg te halen bij de gepensioneerden teneinde daar een paar leuke dingen mee te betalen waar op zich weinig op aan te merken valt, zoals gratis kinderopvang en lagere zorgpremies. Wie wil dat nou niet? En ook het vervangen van de inkomensafhankelijke toeslagen, waar zoveel ellende mee is in de utvoering, wil D66 vervangen door een vaste toelage, een zogenaamde 'verzilverbare heffingskorting'. Ook prima natuurlijk. Maar dan de hamvraag: wie gaat dat betalen? Bij D66 is het antwoord simpel: de gepensioneerden.

Het wapen waarmee de roofoverval moet worden uitgevoerd heeft een naam: "fiscalisering van de AOW-premie". Dat klinkt technisch en ingewikkeld en dat is ook de bedoeling, want als iedereen het direct zou snappen komt daar maar gedonder van.

Het is echter veel eenvoudiger dan het lijkt. De heffing (belasting en premie) die eenieder moet betalen over de eerste vijfendertigduizend euro van zijn of haar belastbaar inkomen wordt bij de gepensioneerden verhoogd en bij de werkenden niet. De techniek waarmee dat gebeurt, de genoemde "fiscalisering", is de omzetting van de AOW-premie in 'echte' belasting. Voor de mensen onder de AOW-leeftijd is dat lood om oud ijzer, maar voor de gepensioneerden, die wel de belasting, maar niet de AOW-premie te betalen (en daar hun gespaarde pensioen op afgestemd hebben) is het een regelrechte lastenverzwaring. Het gaat bij D66 overigens niet om de volledige AOW-premie (sinds jaar en dag vastgezet op 17,9%) maar om het grootste deel daarvan, namelijk 15,66%. Komma 66, dan kunnen we goed onthouden wie het heeft bedacht.

Iedereen gaat 15.66% meer belasting betalen over de eerste vijfendertigduizend euro aan inkomen en de AOW-premie wordt afgeschaft. Het effect is onder en boven de AOW-leeftijd door deze gelijkschakeling radicaal verschillend. De werkenden gaan 15.66% belasting betalen in plaats van 17.9% premie en gaan er dus per saldo 2.24% op vooruit, maar de gepensioneerden gaan die 15.66% (extra) belasting betalen in plaats van nul procent AOW-premie. Zij gaan er dus 15.66% op achteruit.

Van Weyenberg heeft het D66 plan in juni van dit jaar bekend gemaakt, waarbij hij hoog heeft opgegeven van de voordelen die het heeft en zoveel mogelijk heeft gezwegen over de roofoverval waarmee hij het wil financieren. Bij het deftige economenblad ESB is dat goed gelukt; daar werd zijn misleidende verhaaltje kritiekloos geplaatst. In een interview met de NRC was dat een stuk moeilijker. Toen Van Weyenberg zijn progagandaslogan afstak: "in doorsnee gaan alle groepen erop vooruit, behalve de hoogste inkomens", reageerde interviewster Marike Stellinga terecht: "Gepensioneerden gaan er niet op vooruit". Helaas liet ze Van Weyenberg vervolgens wegkomen met: "Mensen met alleen AOW wel. Van mensen met een hoger pensioen vragen we een bijdrage." Dat is een een aperte leugen, want ook de gepensioneerden met uitsluitend AOW gaan er in het D66-plan op achteruit. Een alleenstaande AOW-er zonder gespaard ouderdomspensioen levert netto € 142 per maand in. Als zo'n alleenstaande AOW-er momenteel de maximale Huurtoeslag ontvangt is het helemaal dramatisch. Dan is de achteruitgang € 257 netto per maand. Ook de gepensioneerden met een aanvullend gespaard pensioen gaan erop achteruit bij D66. Het nadeel loopt op tot € 340 netto per maand bij een inkomen van zeventigduizend bruto per jaar. Daarboven stopt de achteruitgang, want de hoogste inkomens worden door D66 ontzien.

In de onderstaande grafieken kan afgelezen worden welk netto bedrag resulteert bij een bepaald bruto arbeidsinkomen onder de AOW-leeftijd, respectievelijk brutopensioen (AOW plus gespaard pensioen).

Het verschil is helder: alle werkenden gaan er netto op vooruit en vrijwel alle gepensioneerden gaan er netto op achteruit.Alleen de gepensioneerden die gelet op hun zeer lage inkomen op dit moment in aanmerking zouden kunnen komen voor de Zorg- en Huurtoeslag, maar daar geen of minimaal gebruik van maken, zouden er (iets) op vooruit kunnen gaan.

Overigens gaan de samenwonende gepensioneerden er nog meer op achteruit dan de alleenstaande, omdat beide partners de hogere belasting betalen en hun compensatie in de vorm van de 'verzilverbare heffingskorting duizend euro per jaar lager is.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten