dinsdag 15 mei 2018

Experimenteren met het basisinkomen; een contradictie


Het Dagblad van het Noorden meldt dat aan een experiment met basisinkomen in Groningen een einde is gekomen. Dat experiment, uitgevoerd door een stichting met de naam 'Ons Basisinkomen' hield in dat via crowdfunding een bedrag van 12.000 euro werd ingezameld waarmee een door de stichting aangewezen persoon gedurende een jaar een voorwaardenvrij inkomen van 1000 euro per maand werd gegeven. Dat is twee keer gelukt, maar daarna stokte de geldinzameling.

Als warm voorstander van invoering van het basisinkomen kan ik niet anders dan blij zijn dat dit fake-'experiment' is gestopt.
Een wezenskenmerk van het basisinkomen is, dat het algemeen is, dat iedereen het krijgt, dus niet slechts een of meer daarvoor geselecteerde personen.
Een wezenskenmerk van het basisinkomen is, dat het door de rijksoverheid wordt verstrekt, dus niet door een stichting die afhankelijk is van giften van particulieren.
Een wezenskenmerk van het basisinkomen is, dat het voor onbepaalde tijd wordt verstrekt, dus niet slechts voor een beperkte periode.

Een echt experiment met het basisinkomen is per definitie dus vrij moeilijk te bedenken. Het zou in feite neerkomen op de definitieve invoering ervan.

Volgens het bericht had de stichting met het experiment de rijksoverheid willen bewegen om het bestaande stelsel van bijstandsuitkeringen te vervangen door het basisinkomen. Daartoe wilde men aantonen dat mensen een ontvangen basisinkomen niet gebruiken om op vakantie te gaan.
Persoonlijk denk ik dat de rijksoverheid andere redenen heeft om tegen het basisinkomen te zijn dan de vrees dat burgers ervan op vakantie gaan. De financierbaarheid bijvoorbeeld en de angst voor onbeheersbare effecten op de economie. En natuurlijk het Calvinistische dogma dat wie niet werkt ook niet zal eten.
Jammer van de energie die een aantal -ongetwijfeld goed bedoelende- mensen in dat Groningse avontuur hebben geïnvesteerd. Jammer dat ze blijkbaar niet inzien dat dit soort 'experimenten' het idee van het basisinkomen alleen maar schade berokkent. Als wij, de voorstanders van invoering van het basisinkomen, door de grote-mensenwereld serieus willen worden genomen zullen we met serieuze argumenten moeten komen die aansluiten bij de realiteit.
We willen immers dat het basisinkomen wordt ingevoerd in Nederland, niet in het Land van Ooit?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten