woensdag 28 februari 2018

Werkgelegenheid terug op het niveau van 2001


De nieuwe jaarcijfers van het CBS over het arbeidsvolume zijn binnen. Dat klinkt als 'Hollandse Nieuwe' en ze smaken net zo goed als vorig jaar,
mits je ze neemt met een korreltje zout en een snippertje ui. Dit zijn ze.

De werkgelegenheid in feitelijk gewerkte uren, in CBS-termen het 'Arbeidsvolume', is over 2017 opnieuw hoger uitgekomen dan over het jaar daarvoor. Niet alleen absoluut, maar ook per inwoner, dus gecorrigeerd voor de bevolkingstoename. En we hebben daarmee een soort van mijlpaal bereikt, want nu zijn we eindelijk terug op het niveau van vlak voor de eerste crisis, namelijk het niveau van 2001. Het arbeidsvolume in 2001 bedroeg 760 feitelijk gewerkte uren per inwoner en inmiddels (2017) zijn we weer op dat niveau terug (761 uur/inwoner). Dat is goed nieuws.
We kruipen dus nog steeds omhoog, zij het langzaam, want het niveau van 2008, toen we 777 uur per inwoner werkten, hebben we nog niet te pakken.

Dat het beter gaat horen we al een tijdje, meestal naar aanleiding van de dalende werkloosheid, maar de champagne kan nog wel even onder de kurk blijven. Het werkloosheidspercentage daalt inderdaad. Het bereikte zijn hoogste punt in 2014, met 7,4% en is inmiddels gedaald naar 4,9%, wat nog altijd flink hoger is dan de percentages van 2000 (3,6%) en van 2008 (3,7%).
Daarbij moeten we bedenken dat iemand die slechts één uur per week betaald werk doet tegenwoordig al tot de werkenden wordt gerekend.
De werkloosheidscijfers worden er iets rooskleuriger door, want tegelijkertijd is er al enige tijd sprake van een 'verdunning' van de banen.
Waar de gemiddelde baan in 1996 nog 1345 uur per jaar omvatte, is dat in 2017 nog slechts 1274 uur per jaar. Zo hebben we dus meer werkenden uit eenzelfde arbeidsvolume.


Zoals u weet is het werkloosheidspercentage een tamelijk soft sociaal gegeven. Daarom hebben wij het liever over het arbeidsvolume in feitelijk gewerkte uren per inwoner als maat voor de stand van de werkgelegenheid, zoals we die in de monitor (links op deze pagina) permanent tonen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten