zaterdag 12 december 2015

Rustig slapen, de KVS waakt over ons. Of niet soms?

Het Financieel Dagblad berichtte gisteren over de jaarlijkse bijeenkomst van de beroepsvereniging van economen KVS. Enkele prominente deelnemers, onderdirecteur van het CPB Bas ter Weel en secretaris-generaal van EZ Maarten Camps, namen deze gelegenheid te baat om "pessimisten" die waarschuwen tegen de effecten van de voortschrijdende technologische werkloosheid, zoals wij dus, in de hoek van de doemdenkers te zetten.

In de deeleconomie van economische opiniemakerij kunnen deze economen op grond van hun ijzersterke reputatie het zich veroorloven om factfree meningen te verkondigen. Technologische innovatie, zo betogen zij, zorgt voor een "welvaartsverhoging". Zij verhoogt de arbeidsproductiviteit, “zodat” de lonen stijgen en daarmee ook de consumptie. Dat levert volgens hen weer nieuwe banen op.

Maar volgens het CBS is in de periode 2008 – 2014 de werkgelegenheid (in arbeidsjaren per 1000 inwoners) toch echt voortdurend gedaald, ondanks de groei van het BBP en de stijging van de arbeidsproductiviteit. En er zijn tal van technologische innovaties aan de gang die de arbeidsmarkt nog niet eens raken, zoals de zelfrijdende voertuigen.
En dan, hoezo meer welvaart? Om de Rijksbegroting op orde te houden wordt de verzorgingsstaat stelselmatig afgebroken. Is dat soms geen welvaartsverlies?
De primaire inkomens stagneren en dus moet de koopkracht kunstmatig op peil worden gehouden via overheidsingrepen, zoals de recente verlaging van de pensioenpremies.

Dat stijging van de arbeidsproductiviteit zou zorgen voor stijging van de lonen lijkt ons een misvatting. Die arbeidsproductiviteit stijgt met name doordat menselijke arbeid wordt vervangen door machinearbeid. Mensen concurreren met machines door met een lager loon genoegen te nemen. En als ze toch werkloos worden, omdat machines steeds beter en goedkoper worden, dan daalt hun koopkracht dramatisch.
De machines die in hun plaats zijn gekomen eten geen brood. Hoezo stijgt dan de consumptie?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten