maandag 9 november 2015

Valse tweedeling

Technologische werkloosheid gaat niet meer weg. Bijna elke dag is er wel een artikel in een krant of tijdschrift dat een update geeft van de stand van de economie of een nieuw rapport over het probleem. Deze week was het Heather Stewart, economie-redacteur van de Britse kwaliteitskrant The Guardian, die een gedegen stuk schreef dat integraal werd overgenomen in Business Insider UK :
Almost half of all US workers are at risk of losing their jobs to robots, according to a new report
A “robot revolution” will transform the global economy over the next 20 years, cutting the costs of doing business but exacerbating social inequality, as machines take over everything from caring for the elderly to flipping burgers, according to a new study.
Het artikel is in reactie op een rapport dat is geschreven door Bank of America Merrill Lynch. In dat rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan de spectaculaire invloed van de technologische ontwikkelingen op economie en samenleving en wat ons op dit punt nog te wachten staat. Op zich is dat niet zo bijzonder natuurlijk. Het is de taak van investeringsbanken om zo goed mogelijk de toekomst te voorspellen om met die informatie gedegen investeringsadvies te geven aan hun klanten.

Heather Stewart citeert in haar artikel Beijia Ma, de eerste auteur van het rapport van BofAmL.
Wat mij daarin opviel was vooral dit:
However, Ma added that a recent survey of industry experts, by the US polling firm Pew, revealed a stark divide between techno-optimists and pessimists. Almost half of them, 48%, believed the rise of robots and artificial intelligence would have “a massive detrimental impact on society, where digital agents displace both blue- and white-collar workers, leading to income inequality and breakdowns in social order”. Meanwhile, 52% “anticipated that human ingenuity would overcome and create new jobs and industries”.
Het probleem hier is dat beide zijden in dit debat deels gelijk en deels ongelijk hebben. De pessimisten hebben gelijk dat de banen zullen verdwijnen maar hebben ongelijk dat dit noodzakelijkerwijs leidt tot 'breakdown of the social order'. En de optimisten hebben gelijk dat de innovatie zal leiden tot meer welvaart maar ongelijk dat er banen gecreeerd zullen worden.

We moeten ophouden met het binaire denken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten