maandag 12 oktober 2015

Petitie voor een basisinkomen in Nederland

Er is een online petitie voor de invoering van een basisinkomen in Nederland.
Alleen een basisinkomen is niet voldoende als bescherming tegen technologische werkloosheid, maar het zou een stap in de goede richting kunnen zijn, als er op deze manier meer aandacht zou komen voor het probleem. Helaas geven de initatiefnemers er geen blijk van dat ze het probleem van de technologische werkloosheid onderkennen. Zij zien het basisinkomen als "de kern van de sociale zekerheid voor de samenleving van de 21e eeuw"

Daarbij presenteren de initiatiefnemers een voorstel voor de implementatie, dat neerkomt op een onmiddellijke en volledige vernietiging van onze huidige sociale verzorgingsstaat. En ze willen dat al in 2018 realiseren. Voor hen is de invoering van een basisinkomen simpelweg een herverdelingsoperatie.

Zo'n hyperrevolutionaire aanpak is uiteraard niet realistisch en ook helemaal niet nodig.
We kunnen -nee, we moeten- het basisinkomen invoeren via evolutie, niet via revolutie. Zo snel mogelijk beginnen, maar op een heel laag niveau. Een nieuw in te voeren verkooptax ter financiering van een in aanvang zeer laag basisinkomen. En van daaruit langzaam opbouwen, onder gelijktijdige proportionele afbouw van een groot aantal (maar niet alle) bestaande voorzieningen.
De huidige generatie voorstanders moet het uit zijn hoofd zetten dat zij al op korte termijn een basisinkomen kunnen krijgen waarvan te leven valt.

Het moet langzaam, héél langzaam, want de invoeringsproblematiek is zeer complex en de samenleving zowel als de markten zullen de tijd moeten krijgen om zich in hetzelfde tempo aan te passen. Bovendien zijn er allerlei problemen op te lossen, ook internationale.

Dat er aandacht komt voor het basisinkomen is mooi, maar het zou zoveel mooier zijn als er ook uitvoerbare voorstellen naar voren zouden worden gebracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten