dinsdag 8 september 2015

Twee schrijvers over Technologische Werkloosheid en de te verwachten gevolgen daarvan

De Britse kwaliteitskrant The Guardian besteedt met enige regelmaat aandacht aan Technologische Innovatie en de invloed daarvan op de werkgelegenheid en de samenleving.
In de editie van zondag 6 september 2015 een interview met -en discussie tussen- twee schrijvers die zich indringend hebben verdiept in het onderwerp.
Martin Ford is informaticus, ondernemer en schrijver van 'The Rise of the Robots: Technology and the Threat of Mass Unemployment' en
Geoff Colvin is econoom, senior editor van Fortune Magazine en schreef 'Humans Are Underrated: What High Achievers Know That Brilliant Machines Never Will.'

Uit de titels van hun boeken valt al af te lezen waarover de heren het eens zijn: massale verdringing van menselijke arbeid door machinearbeid. Maar ook waarop ze van mening verschillen. Colvin ziet mogelijkheden om via opleiding en training mensen geschikt te maken voor taken die door machines (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Ford denkt dat dit op de korte termijn kwantitatief onvoldoende zal zijn en op de langere termijn onhoudbaar.
Martin Ford pleit; net als Jurgen doet in zijn boek 'De Innovatie Economie', voor aanpassing van het sociaal-economische systeem  (introductie van een basisinkomen) en voert daarvoor hetzelfde argument aan: het kapitalistische systeem is bezig zichzelf te vernietigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten