donderdag 24 september 2015

Topeconoom Citigroup pleit voor een basisinkomen

Het idee van een basisinkomen roept bij veel mensen al snel het beeld op van vaag en -vooral- onuitvoerbaar utopisme. Dat is niet erg verwonderlijk, want decennia lang was het geitenwollensokken-gehalte onder de voorstanders erg hoog. En eigenlijk is dat nog steeds zo.
Maar inmiddels begint in steeds bredere kring het besef door te dringen dat we met de laatste technologische revolutie echt een nieuw tijdperk zijn binnengegaan. Het probleem van de voortschrijdende technologische werkloosheid vertoont steeds meer structurele kenmerken en dwingt dus tot nadenken over een structurele oplossing. Een universeel basisinkomen lijkt tot dusver de enige serieuze kandidaat. Ditmaal niet (alleen) als inkomensgarantie voor burgers, maar ook en vooral als mogelijkheid om de afzetmarkt voor het bedrijfsleven van de ondergang te redden.
Met name dit laatste brengt niet alleen allerlei economen en andere academici, maar ook topmensen in het bedrijfsleven, die doorgaans niet kunnen worden verdacht van een neiging tot zweverig idealisme, ertoe om nu serieus na te gaan denken over het basisinkomen.
We noemden eerder al de Amerikaanse informaticus, ondernemer en schrijver Martin Ford.
Recent heeft ook de chief-economist van de financiële multinational Citigroup, Willem Buiter, zich uitgesproken voor een basisinkomen.
Buiter is een in Nederland geboren econoom (Ph.D. van Yale) die eerder actief was als hoogleraar (o.a. Cambridge en Londen), als overheidsadviseur en als publicist (Financial Times).
In een recente publicatie (Citi Research 12 augustus 2015) van Buiter (et al) wordt opgemerkt (pag 22) dat de nieuwste innovaties een meer ontwrichtende (“disruptive”) uitwerking hebben op de arbeidsmarkt. Dit, omdat recente innovaties minder aanvullend en meer vervangend van karakter zijn ten aanzien van menselijke arbeid. Met andere woorden, machines zijn steeds vaker in staat de arbeider geheel overbodig te maken.

Verderop in het rapport (pag 28) wordt voorgesteld: “Use the tax-transfer mechanism (e.g. through a guaranteed minimum income for all, or an ambitious negative income tax, public funding of health care and long-term care etc.) to support those left behind by technological advances.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten