vrijdag 28 augustus 2015

Wat herstelt er nou eigenlijk: de economie of de arbeidsmarkt?

Vandaag schreef de NRC (Mirjam Remie) onder de kop “Meer mensen in de bijstand” over de toename van het aantal bijstandsgerechtigden zoals gerapporteerd door het CBS. In zijn persbericht voegde het CBS daaraan toe: “Herstel op de arbeidsmarkt werkt nog niet door”.

Dat het aantal bijstandsgerechtigden stijgt is geen nieuws, want dat is vanaf 2008 onafgebroken het geval. (Bron)
Maar dat dit gebeurt ondanks “herstel op de arbeidsmarkt” is wel degelijk nieuws. Want dat er überhaupt sprake is van herstel op de arbeidsmarkt dat wisten wij nog niet.
Het kan zijn dat dit herstel zich begin dit jaar pas heeft geopenbaard. Het kan ook zijn dat het CBS met de term “arbeidsmarkt” iets anders bedoelt dan werkgelegenheid. Want volgens de eigen cijfers van het CBS is de werkgelegenheid in Nederland vanaf 2008 tot en met 2014 juist ieder jaar gedaald (in Fte per 1000 inwoners).

Terecht dan ook, dat de journaliste van de NRC de tekst van het CBS niet letterlijk overneemt, maar schrijft dat het aantal bijstandsuitkeringen is toegenomen “ondanks herstel van de economie”. Dat is namelijk wél het geval; de economie (althans gemeten aan de groei van het BBP) herstelt zich inderdaad. Hoewel ons dat nog steeds geen groei van de werkgelegenheid brengt.

Wat mij opviel -en waar zowel NRC als CBS aan voorbijgaan- is, dat het tempo waarmee het aantal mensen in de bijstand groeide weer iets was toegenomen. Vijf kwartalen achtereen was die groei telkens met bijna een procentpunt afgenomen (van ca 8,5% naar net onder de 4%) maar nu is het groeitempo weer terug op 4%.

Merkwaardig dus, dat juist nu het CBS in zijn persbericht kiest voor de kop: “Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe, maar minder snel”. Dat klopt als je vergelijkt met een jaar eerder, maar het klopt niet als je vergelijkt met het vorige kwartaal!

We raken gewend aan de crisis. We vinden het normaal dat de ellende groeit en zijn al blij als die minder hard groeit dan voorheen.
Maar laten we wel eerlijk blijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten