dinsdag 25 augustus 2015

Finland wil gaan experimenteren met een basisinkomen

In Finland is recent een nieuwe coalitieregering aangetreden. In het regeerakkoord van de drie betrokken partijen is opgenomen dat een proef zal worden gedaan met een onvoorwaardelijk basisinkomen.
Er zijn nog geen details bekend, maar er zijn een paar aspecten aan het plan die interessant en hoopgevend zijn.
Voor het eerst gaat het hier immers om een landsbestuur dat met het idee wil gaan experimenteren. Weliswaar wordt het basisinkomen ook hier vooral gezien in het kader van de armoedebestrijding, maar er is toch ook de optiek van sociaal-economische hervorming, getuige de uitspraak van de nieuwe premier Juha Sipilä: “Voor mij betekent een basisinkomen dat we het sociale zekerheidsstelsel vereenvoudigen”.

Maar wat mijn optimisme nogal tempert is, dat de discussies in Finland meteen weer gaan -zoals zo vaak- over de hoogte van het in te voeren basisinkomen. En dan heeft men het over honderden Euro's per persoon per maand, tot aan bedragen die onmiddellijk voldoende zouden moeten zijn om van rond te komen.
Dat beschouw ik als onrealistisch.

En verder kunnen de belangrijkste aspecten van het basisinkomen, namelijk dat iedereen het krijgt, dat er geen voorwaarden aan verbonden zijn en dat het geldt voor onbepaalde tijd, natuurlijk nooit in een experiment worden getest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten